Equiopat är en skyddad yrkestitel inom professionell hästvård.
Tidigare även kallat professionell fysioterapeut för häst. 
Det är en 2årig heltids-utbildning som är under statlig tillsyn. Vilket betyder att skolans innehåll och upplägg är granskat för att hålla en hög standard.

Innehåll kursplan HOS UPH:

Anatomi och fysiologi
Översiktlig kurs om kroppens och cellernas byggnad och funktion samt olika vävnader, organ och organsystem, tex blodcirkulationen, endokrina systemet, matspjälkningssystemet, nervsystemet och rörelseapparaten.
Osteologi; detaljerad kurs om hästens skelettdelar, leder och ligament. Latinska namn, uppbyggnad och funktion.
Myologi; detaljerad kurs med musklernas namn på latin, ursprung, fäste och funktion på merparten av hästens muskler.

Biomekanik
Exteriöra avvikelser; begrepp och exteriöra avvikelsernas betydelse i rörelse
Biomekanik; kroppens förutsättningar för rörelse, samspelet muskler och muskelgrupper i olika rörelsemoment.
Muskulära orsaker till rörelsestörningar; upptäcka och förstå händelseförloppet i rörelsestörningar

Praktik
Massageteknik. Stretching, triggerpunkter samt palpationsteknik.
Praktisk användande av elektroterapi, ljusterapi och stötvåg EWST samt shockwave ESWT samt val av korrekt behandlingsmetod. Häst i rörelse. Journalskrivning. Bedöma när veterinärvård krävs.

Företagsekonomi
Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.

Näringslära
Repetition om de viktigaste funktionerna i hästens matsmältningssystem.
Grundläggande näringslära och hästens näringsbehov. Beräkning av foderstat och hullbedömning. Risker med felaktig utfodring. 

Patologi                                                                                     
Grundläggande sjukdomslära. Vanliga skador och sjukdomar i
hästens rörelseapparat. Smittämnen, smittvägar och smittskydd. Skador och läkningsförmåga i olika vävnader. Några vanliga infektionssjukdomar hos häst samt deras orsak, diagnostik, behandling och profylax. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. 

Rehabilitering   
Terapeutiska behandlingsmetoder; elektroterapi, ljusterapi,
stötvåg och andra aktuella behandlingsmetoder på marknaden, teoretisk-praktisk användning samt inverkan på kroppen.
Diagnosmetoder, behandlingsmetoder och konvalescensförlopp vid skador i hästens rörelseapparat. Praktisk utformning av rehab-program. Veterinärmedicinsk terminologi inom ämnet. Kännedom om när veterinärvård krävs.
Grundkurs i läkemedelshantering; D9-kurs, ingår som en separat del av kursen rehabilitering. Läkemedelshantering, medicineringsteknik, regler, risker, förvaring av läkemedel.

Etologi
Etologiska grundbegrepp. Hästens sociala beteende, hästens
ätbeteende och stereotypa beteenden hos häst, inlärningsmekanismer hos häst.                

Sadellära
Teoretisk och praktisk genomgång av hur sadeln passar hästen och om det föreligger ett sadelproblem. Sadeltyper, principer i sadelutprovning och konsekvenser för hästen vid felanpassad sadel.

Copyright Millans Hästhälsa